Hücre Terimleri Sözlüğü


Hücre Terimleri Sözlüğü

Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın

Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | TÜMÜ

Sayfa:  1  2  (Sonraki)
  TÜMÜ

E

endoplazmik retikulum

Hücre zarı ve çekirdek arasında bulunur. Hücrede madde iletimi görevi yapar. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.

G

golgi cisimciği

Salgı maddelerinin oluşturulmasında görevlidir. Oluşan salgı küçük kesecikler hâlinde paketlenir. Bu kesecikler yoluyla salgı hücre içine ya da hücre dışına taşınır. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.

H

hücre çekirdeği

Hücrenin yönetim merkezidir. Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımlarından biridir. Alyuvar hücrelerinde ve bazı tek hücreli canlılarda bulunmaz.

hücre duvarı

Bitki hücrelerinde bulunur. Hücre zarının dışında yer alır. Bitki hücrelerine şekil kazandırır, dayanıklılık sağlar ve onları korur. Cansız bir yapıdır.

hücre zarı

Hücrenin dış yüzeyini çevreleyen bir tabaka oluşturur. Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımlarından biridir. Seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir. Canlıdır.

K

kloroplast

Bitki hücrelerinde bulunur. Hücrenin gereksinimi olan besin içerikleri bu organelde sentezlenir. Yeşil renk maddesi olan klorofil içerir. Klorofil, bitkilerin besin üretiminde güneş enerjisini kullanabilmesini sağlar.

koful

Hücrede depolama işinde görevli yapıdır. Su, besin ve atık depolayabilir. Hayvan hücrelerinde çok sayıda ve küçük, bitki hücrelerinde az sayıda ve büyüktür.

L

lizozom

Hücre içinde büyük yapılı maddelerin sindirilmesinde görevlidir. Bitki hücrelerinde görülmez. Bitki hücrelerinde sindirim görevini başka yapılar üstlenir.

M

mitokondri

Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organeldir. Bu organelde besinler parçalanarak hücrenin kullanabileceği enerji açığa çıkarılır. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.

R

ribozom

Hücreye özgü proteinlerin sentezlenmesinde görevlidir. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapılardan biridir.


Sayfa:  1  2  (Sonraki)
  TÜMÜ