Konu özeti

 • 8.1. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

  Bu üniteden TEOG 1 ve TEOG 2'de soru çıkmaktadır. Bu ünitede öğrencilerin; DNA ve genetik kod ile ilişkili kavramları açıklamaları ve aralarındaki ilişkileri keşfetmeleri, mitoz ve mayoz bölünme aşamalarını tanımlayabilmeleri, insanın üreme, büyüme ve gelişme süreçlerini açıklayabilmeleri ve ergen sağlığı için alınabilecek tedbirleri tartışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

 • 8.1.1. DNA ve Genetik Kod

  Önerilen Süre: 5 ders saati

  Konu/Kavramlar: DNA’nın yapısı, DNA’nın kendini eşlemesi, nükleotid, gen, kromozom

  Bu konudaki hedef davranışlar:

  8.1.1.1. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklar ve bu kavramlar arasında ilişki kurar.

  Bazların isimleri verilirken pürin ve pürümidin ayrımına girilmez.

  8.1.1.2. DNA’nın yapısını model üzerinde gösterir ve DNA’nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.

  Kitap: 1Sözlük: 1Oyunlar: 3Sınav: 1Kaynaklar: 3Adresler: 2Etkileşimsel İçerik: 1
 • 8.1.2. Mitoz

  Önerilen Süre: 6 ders saati

  Konu/Kavramlar: Hücre bölünmesi, mitozun evreleri, mitozda kromozomların önemi, mitozun canlılar için önemi

  8.1.2.1. Mitozun ne olduğunu kavrar ve canlılar için önemini açıklar.

  8.1.2.2. Hücrenin, mitoz sırasında birbirini takip eden farklı evrelerden geçtiğini kavrar.

  Mitoz evrelerinin sadece adları verilir.
  Kitap: 1Adresler: 3Kaynaklar: 5
 • 8.1.3. Mayoz

  Önerilen Süre: 6 ders saati

  Konu/Kavramlar: Üreme hücrelerinin mayozla oluşumu, mayozun canlılar için önemi, mayozu mitozdan ayıran özellikler

  8.1.3.1. Mayozun ne olduğunu kavrar ve canlılar için önemini araştırır.

  Mayoz evrelerinin adları verilmez.

  8.1.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.

  8.1.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları kavrar.

  Mayoz ve mitoz arasındaki farklılıklar verilirken, bölünme evrelerindeki farklılıklara değinilmez.
  Sayfa: 1URL: 1Kaynaklar: 5
 • 8.1.4. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

  Önerilen Süre: 4 ders saati

  Konu/Kavramlar: İnsanda üreme, insanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar, sperm/yumurta/ zigot/embriyo ve bebek arasındaki ilişki

  8.1.4.1. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.

  Üreme organ ve hücrelerinin yapıları verilmez.

  8.1.4.2. Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini oluşturduğunu ifade eder.

  8.1.4.3. Sperm, yumurta, zigot, embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.

  Embriyonun gelişim evrelerine girilmez.

  8.1.4.4. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

  Kaynaklar: 4
 • 8.1.5. Ergenlik ve Sağlık

  Önerilen Süre: 3 ders saati

  Konu/Kavramlar: Çocukluktan ergenliğe geçiş, ergenlik sağlığı

  8.1.5.1. Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri tartışır.

  8.1.5.2. Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.