• F.8.3.1. Basınç
  Önerilen Süre: 10 ders saati
  Konu / Kavramlar: Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler, sıvı basıncını etkileyen değişkenler, basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları
  F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
  Basınç birimi olarak Pascal verilir. Matematiksel bağıntılara girilmez.
  F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
  a. Gazların da sıvılara benzer şekilde basınç uyguladıkları belirtilir. Açık hava basıncı örneklendirilir.
  b. Matematiksel bağıntılara girilmez.
  c. Gaz basıncını etkileyen değişkenlere girilmez.
  F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
  a. Sıvı basıncı ile ilgili Pascal prensibinin uygulamalarından örnekler verilir.
  b. Bilimsel bilgi türü olarak ilke ve prensiplere vurgu yapılır.