• F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu

  Önerilen Süre: 8 ders saati
  Konu / Kavramlar: Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler
  F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
  a. Dünya’nın dönme ekseni olduğuna değinilir.
  b. Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye değinilir.
  c. Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir.