• F.3.1.1 Dünya’nın Şekli

    Önerilen Süre: 3 ders saati
    Konu/Kavramlar: Küre
    Kazanımlar:
    3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini ifade eder.

    Dünya’nın şekli ile ilgili geçmişte öne sürülen görüşler belirtilir.