• 3.6.3. Elektriğin Güvenli Kullanımı

    Önerilen Süre: 8 ders saati
    Konu/Kavramlar: Elektrik çarpması
    Kazanımlar:
    3.6.3.1. Elektriğin can ve mal güvenliği bakımından güvenli kullanımına ilişkin yapılması gerekenleri araştırır ve elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları kavrar.

    Elektrikli araçların, açık kabloların, prizlere metal cisimler sokulmasının ve iletim hatlarının suyla temas etmesinin sebep olabileceği elektrik çarpması, arıza, yangın vb. tehlikeler üzerinde durulur.