• 3.6.2. Elektrik Kaynakları

  Önerilen Süre: 8 ders saati
  Konu/Kavramlar: Şehir elektriği, akü, pil, batarya
  Kazanımlar:
  3.6.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.

  a. Elektrik kaynakları olarak şehir elektriği, akü, pil, batarya vb. üzerinde durulur.
  b. Elektriğin sınırlı ve maliyeti olan bir kaynak olduğu ve tutumlu kullanılması gerektiği vurgulanır.
  c. Pillerde kutup kavramına girilmez.

  3.6.2.2. Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır.

  Pilin kimyasal yapısına ve neden olacağı kimyasal kirliliğe değinilmez.