• 3.6.1. Elektrikli Araç-Gereçler

    Önerilen Süre: 6 ders saati
    Konu/Kavramlar: Isınma amaçlı araç-gereçler, aydınlatma amaçlı araç-gereçler, ev araç-gereçleri
    Kazanımlar:
    3.6.1.1. Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar.