• 3.3.2. Maddenin Hâlleri

    Önerilen Süre: 6 ders saati
    Konu/Kavramlar: Katı, sıvı, gaz
    Kazanımlar:
    3.3.2.1. Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır.

    Maddenin hâllerine günlük yaşamdan örnekler verilir fakat özelliklerine değinilmez.