• 3.3.1. Maddeyi Niteleyen Özellikler

  Önerilen Süre: 9 ders saati
  Konu/Kavramlar: Sertlik-yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, renk, koku, tat, pürüzlü ve pürüzsüz olma.
  Kazanımlar:
  3.3.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.

  Maddeyi niteleyen; sertlik-yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, renk, koku, tat ve pürüzlü-pürüzsüz olma durumlarına değinilir.

  3.3.1.2. Bazı maddelere dokunma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini fark eder.

  Gerekli güvenlik tedbirleri alınır.

  3.3.1.3. Bireysel olarak ya da gruplar hâlinde maddelerle çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.