• 4.7.1. Dünyamızın Hareketleri

    Önerilen Süre: 9 ders saati
    Konu/Kavramlar: Dönme hareketi ve sonuçları, dolanma hareketi ve sonuçları
    Kazanımlar:
    4.7.1.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.

    Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı sürenin bir gün; Güneş etrafında bir tam dolanımını tamamladığı sürenin ise bir yıl olarak kabul edildiği belirtilir.