• 4.6.1. Basit Elektrik Devreleri

  Önerilen Süre: 9 ders saati
  Konu/Kavramlar: Devre elemanları, basit elektrik devresi kurulumu
  Kazanımlar:
  4.6.1.1. Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleriyle tanır ve çalışan bir devre kurar.
  4.6.1.2. Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin birer devre elemanı olduğunu bilir.
  4.6.1.3. Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında, duvar içinden geçen bağlantı kabloları olduğu çıkarımını yapar.