• 4.5.2. İnsan ve Çevre İlişkisi

  Önerilen Süre: 4 ders saati
  Konu/Kavramlar: Çevre kirliliği, çevreyi koruma ve güzelleştirme
  Kazanımlar:
  4.5.2.1. İnsan ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin önemini kavrar.

  Çevre kirliliğinin insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilir.

  4.5.2.2. Çevre kirliliğinin nasıl önlenebileceğini tartışır.
  4.5.2.3. Çevre kirliliğini önlemek için yakın çevresini temiz tutar.
  4.5.2.4. Çevreyi korumak ve güzelleştirmek için bir proje tasarlar.