• 4.5.1. Mikroskobik Canlıları Tanıyalım

  Önerilen Süre: 5 ders saati
  Konu/Kavramlar: Mikroskop ve mikroskobik canlılar
  Kazanımlar:
  4.5.1.1. Mikroskopun işlevini bilir.

  Mikroskopun parçalarına değinilmez.

  4.5.1.2. Mikroskopun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini araştırır ve rapor eder.
  4.5.1.3. Mikroskobik canlıların varlığını fark eder ve mikroskop yardımı ile bu canlıları gözlemler.

  a. Mikroskobik canlıların isimlerinden bahsedilmez.
  b. Mikroskobik canlıları gözlemlerken hijyenle ilgili gerekli tedbirler alınır.