• Bu ünitede öğrencilerin; insanoğlunun, ses ve aydınlatma ile ilgili çevre, toplum ve insanı etkileyen çeşitli teknolojiler geliştirmekte olduğunu bilmeleri; ışığın ve sesin uygun kullanılmadığında insan hayatını olumsuz yönde etkilediğini kavramaları ve bu duruma çözümler üretmeleri amaçlanmaktadır.

 • 4.4.3. Işık Kirliliği

  Önerilen Süre: 5 ders saati
  Konu/Kavramlar: Işık kirliliği ve olumsuz etkileri, ışık kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler
  Kazanımlar:
  4.4.3.1. Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.
  4.4.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.
  4.4.3.3. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.