• Bu ünitede öğrencilerin; kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini fark etmeleri, mıknatısların temel özelliklerini anlamaları ve kullanıldıkları yerleri keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

 • 4.2.2. Mıknatısların Çekim Kuvveti

  Önerilen Süre: 6 ders saati
  Konu/Kavramlar: Mıknatıs, mıknatısın kutupları, mıknatısların kullanım alanları
  Kazanımlar:
  4.2.2.1. Mıknatısın ne olduğunu ve kutuplarını bilir.
  4.2.2.2. Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.

  Mıknatısın uyguladığı kuvvetin, temas gerektirmediği vurgulanır.

  4.2.2.3. Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.