• 4.2.1. Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri

    Önerilen Süre: 6 ders saati
    Konu/Kavramlar: Kuvvetin hızlandırıcı etkisi, kuvvetin yavaşlatıcı etkisi, kuvvetin yön değiştirici etkisi, kuvvetin şekil değiştirici etkisi
    Kazanımlar:
    4.2.1.1. Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır.