• Bu ünitede öğrencilerin; yer kabuğunu oluşturan bileşenleri tanımaları, erozyon ile heyelanın yer kabuğuna etkisi, yer altı, yer üstü suları ve hava, toprak, su kirliliği hakkında bilgi, beceri ve fosil bilimi hakkında kariyer bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır.

  • 5.7.4. Hava, Toprak ve Su Kirliliği

    Önerilen Süre: 6 ders saati
    Konu/Kavramlar: hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği
    Kazanımlar:
    5.7.4.1. Hava, toprak ve su kirliliğinin nedenlerini, yol açacağı olumsuz sonuçları ve alınabilecek önlemleri tartışır.