• Bu ünitede öğrencilerin; farklı elektrik devrelerindeki pil ve lamba sayısını değiştirerek bu değişimin devre üzerindeki etkilerini keşfetmeleri, devre elemanlarını sembollerle göstererek devre şeması çizmeleri, devre şemalarının ortak bilimsel dil açısından önemini kavramaları, çizdikleri devreleri kurmaları ve çalıştırmaları amaçlanmaktadır.

 • F.5.7.1. Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları

  Önerilen Süre: 8 ders saati
  Konu / Kavramlar: Devre elemanlarının sembolleri, devre şemaları
  F.5.7.1.1. Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir.

  Devre sembollerinin ortak bilimsel dil açısından önemi belirtilir.

  F.5.7.1.2. Çizdiği elektrik devresinin şemasını kurar.