• F.5.7.1. Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları

    Önerilen Süre: 8 ders saati
    Konu / Kavramlar: Devre elemanlarının sembolleri, devre şemaları
    F.5.7.1.1. Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir.

    Devre sembollerinin ortak bilimsel dil açısından önemi belirtilir.

    F.5.7.1.2. Çizdiği elektrik devresinin şemasını kurar.