• 5.2.2. Sürtünme Kuvveti

  F.5.3.2. Sürtünme Kuvveti
  Önerilen Süre: 6 ders saati
  Konu / Kavramlar: Sürtünme kuvvetinin kaygan ve pürüzlü yüzeylerdeki uygulamaları, sürtünme kuvvetinin günlük yaşamdaki uygulamaları
  F.5.3.2.1. Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.
  F.5.3.2.2. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
  Sürtünme kuvvetinin, pürüzlü ve kaygan yüzeylerde harekete etkisi ile ilgili deneyler yapılır.
  F.5.3.2.3. Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir.