• 5.2.1. Kuvvetin Ölçülmesi

  F.5.3.1. Kuvvetin Ölçülmesi
  Önerilen Süre: 6 ders saati
  Konu / Kavramlar: Kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi, kuvvet birimi
  F.5.3.1.1. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
  Kuvvet birimi olarak Newton (N) kullanılır.
  F.5.3.1.2. Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar.