• 6.5.1. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

  Önerilen Süre: 16 ders saati
  Konu/Kavramlar: Eşeysiz üreme (vejetatif üreme, bölünme, tomurcuklanma ve rejenerasyon), eşeyli üreme, büyüme ve gelişme
  Kazanımlar:
  6.5.1.1. Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.

  a. Eşeyli üreme türlerine girilmez fakat eşeysiz üreme türlerine örnek verilerek değinilir.
  b. Metagenez (döl almaşı) konularına girilmez.

  6.5.1.2. Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.

  Çiçekli bir bitki örneği üzerinde durulur.

  6.5.1.3. Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri açıklar.
  6.5.1.4. Bir bitki ya da hayvanın bakımını üstlenir ve gelişim sürecini rapor eder.