• F.6.4.3. Madde ve Isı

  Önerilen Süre: 8 ders saati
  Konu / Kavramlar: Isı iletkenliği, ısı yalıtkanlığı, ısı yalıtımı, ısı yalıtım malzemeleri
  F.6.4.3.1. Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.
  F.6.4.3.2. Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.
  F.6.4.3.3. Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir.
  F.6.4.3.4. Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.