• F.6.4.2. Yoğunluk

  Önerilen Süre: 8 ders saati
  Konu / Kavramlar: Yoğunluk, yoğunluk birimi
  F.6.4.2.1. Yoğunluğu tanımlar.
  a. Yoğunluğun madde için ayırt edici bir özellik olduğu vurgulanır.
  b. Yoğunluk birimi olarak g/cm3 kullanılır.
  F.6.4.2.2. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.
  F.6.4.2.3. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır.
  F.6.4.2.4. Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini tartışır.