• F.6.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı

    Önerilen Süre: 6 ders saati
    Konu / Kavramlar: Tanecikli yapı, boşluklu yapı, hareketli yapı
    F.6.4.1.1. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.
    Hareketli yapı ile ilgili titreşim, öteleme ve dönme kavramlarına değinilir.
    F.6.4.1.2. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.