• F.6.3.1.Bileşke Kuvvet

  Önerilen Süre: 8 ders saati
  Konu/Kavramlar: Kuvvetin özellikleri (yön, doğrultu, büyüklük), bileşke kuvvet (net kuvvet), aynı doğrultulu ve aynı yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler
  Kazanımlar:
  6.2.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.
  6.2.1.2. Bileşke kuvveti açıklar.
  6.2.1.3. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyle ve çizimle gösterir.
  6.2.1.4. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek keşfeder ve karşılaştırır.