• F.6.2.5. Boşaltım Sistemi

    Önerilen Süre: 4 ders saati
    Konu / Kavramlar: Boşaltım, böbrekler, deri, akciğer, kalın bağırsak
    F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler.
    a. Böbreklerin boşaltım sistemindeki görev ve önemi vurgulanır fakat böbreğin ayrıntılı yapısı (nefron, kabuk, havuzcuk, öz vb.) verilmez.
    b. Kalın bağırsak, deri ve akciğerin yapısına girilmeden görevleri özetlenir.