• F.6.2.4. Solunum Sistemi

    Önerilen Süre: 4 ders saati
    Konu / Kavramlar: Solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar, akciğerler
    F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.
    Gaz alışveriş mekanizması ve solunum gazlarının kandaki taşınımı anlatılmaz.