• F.6.2.3. Dolaşım Sistemi

  Önerilen Süre: 6 ders saati
  Konu / Kavramlar: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar, kalbin yapısı ve görevi, kan damarları, büyük ve küçük kan dolaşımı, kan grupları, kan bağışı, dolaşım sistemi
  F.6.2.3.1. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar.
  a. Kalbin dört odacığı, kalbi oluşturan yapılar ve isimleri verilmeden belirtilir.
  b. Kalbi oluşturan yapıların ve kapakçıkların isimlerine yer verilmez.
  c. Kalbin çalışma mekanizmasına değinilmez.
  ç. Nabız ve tansiyona değinilir.
  d. Lenf dolaşımına değinilmez.
  F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar.
  Atardamar, toplardamar ve kılcal damarların ayrıntılı yapısına girilmeden görevleri belirtilir.
  F.6.2.3.3. Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar.
  a. Kan hücrelerinin yapısı verilmeden sadece görevleri açıklanır.
  b. Alyuvarlarda hemoglobin ile gaz alışverişine değinilmez.
  F.6.2.3.4. Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder.
  a. Kan gruplarında moleküler temellere girilmez.
  b. Kan alışverişinin, uygulamalarda aynı gruplar arasında yapılması esas alındığından “genel alıcı” ve “genel verici” ifadeleri kullanılmaz.
  c. Rh faktörüne kısaca değinilir ancak kan uyuşmazlığına girilmez.
  F.6.2.3.5. Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir.
  a. Kızılay‘a vurgu yapılır.
  b. Kan bağışı sırasında dikkat edilmesi gereken hijyene vurgu yapılır.