• F.7.5.3. Işığın Kırılması ve Mercekler

  Önerilen Süre: 10 ders saati
  Konu / Kavramlar: Işığın kırılması, mercekler (ince kenarlı mercekler, kalın kenarlı mercekler), odak noktası
  F.7.5.3.1. Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.
  a. Tam yansımaya ve prizmalarda kırılmaya girilmez.
  b. Snell (Kırılma) Yasası'na girilmez.
  F.7.5.3.2. Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler.
  F.7.5.3.3. İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler.
  a. Ormanlık alanlara bırakılan cam atıklarının yangın riski oluşturabileceğine değinilir.
  b. Özel ışınlarla görüntü çizimine girilmez.
  c. Matematiksel bağıntılara girilmez.
  ç. İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktaları çizimle gösterilir.
  F.7.5.3.4. Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
  F.7.5.3.5. Ayna veya mercekleri kullanarak bir görüntüleme aracı tasarlar.
  Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. İmkânlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi
  istenebilir.