• F.7.5.2. Aynalar ve Kullanın Alanları

  Önerilen Süre: 6 ders saati
  Konu/Kavramlar: Düz ayna, çukur ayna, tümsek ayna
  Kazanımlar:
  F.7.5.2.1. Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir.
  F.7.5.2.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.

  a. Özel ışınlarla görüntü çizimine girilmez.
  b. Matematiksel bağıntılara girilmez.
  c. Çukur aynada cismin görüntüsünün özelliklerinin (büyük / küçük, ters / düz) cismin aynaya olan
  uzaklığına göre değişebileceği belirtilir.