• Bu ünitede öğrencilerin; atomun, proton, nötron ve elektrondan oluşan yapısını; elektron alış verişi sonucu iyon oluşumunu; saf ve saf olmayan madde temelinde element, bileşik ve karışımları sınıflandırması amaçlanmaktadır. Ayrıca, karışımların ayrıştırılmasında kullanılan bazı ayırma tekniklerini, elementlerin sembollerini ve bileşiklerin formüllerini öğrenmesi, çözünme olayını, çözücü ve çözünen moleküllerin ilişkisiyle açıklaması, evsel katı ve sıvı atıkların kontrol edilmesi, geri dönüşüm ve yeniden kullanmanın önemini kavraması amaçlanmaktadır.

 • 7.3.5. Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

  Önerilen Süre: 6 ders saati

  Konu/Kavramlar: Evsel katı atık maddeler, evsel sıvı atık maddeler, geri dönüşüm, yeniden kullanma

  7.3.5.1. Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.
  7.3.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar.
  7.3.5.3. Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.
  7.3.5.4. Yakın çevresinde atık kontrolü sorumluluğunu geliştirir.
  7.3.5.5. Atık suların arıtımına yönelik model oluşturur ve sunar.
  7.3.5.6. Geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısını tartışır.
  7.3.5.7. Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir.