• 7.2.1. Kütle ve Ağırlık İlişkisi

    Önerilen Süre: 4 ders saati

    Konu/Kavramlar: Kütle, ağırlık

    7.2.1.1. Kütleye etki eden yerçekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırarak, ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.

    7.2.1.2. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.