• 7.1.5. Organ Bağışı ve Organ Nakli

    Önerilen Süre: 2 ders saati

    Konu/Kavramlar: Organ bağışı, organ nakli

    7.1.5.1. Organ bağışı ve organ naklinin toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar.