• 7.1.1. Sindirim Sistemi

  Önerilen Süre: 6 ders saati
  Konu/Kavramlar: Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar, fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirim, enzimler, karaciğer, pankreas, karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevleri, sindirim sisteminin sağlığı

  7.1.1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek açıklar.

  Sindirime uğrayan besinlerin bağırsaklardan kana geçtiği vurgulanır.

  7.1.1.2. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini
  kavrar.

  a. Kimyasal ve fiziksel sindirimin tanımları verilir.
  b. Kimyasal sindirim denklemlerine girilmez.

  7.1.1.3. Enzimlerin kimyasal sindirimdeki fonksiyonlarını araştırır ve sunar.

  Sindirimde görevli sindirim enzimlerine değinilmez.

  7.1.1.4. Sindirim sisteminin sağlığının korunması için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.