• 8.8.4. İklim

    Önerilen Süre: 4 ders saati

    Konu/Kavramlar: İklim, iklim bilim- iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri

    8.8.4.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.

    8.8.4.2. İklim bilimin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini bilir.

    8.8.4.3. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını araştırır ve sunar.