• 8.8.3. Mevsimlerin Oluşumu

    Önerilen Süre: 4 ders saati

    Konu/Kavramlar: Dünya’nın dönme ekseni, mevsimlerin oluşumu

    8.8.3.1. Mevsimlerin oluşum sebebini, Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği ve Güneş etrafındaki dolanmasıyla ilişkilendirir.

    8.8.3.2. Dünya’nın dönme ekseninin eğikliğini dikkate alarak Güneş etrafındaki dolanma hareketine ait bir model oluşturur ve sunar.