• 8.8.1. Depremle İlgili Temel Kavramlar

  Önerilen Süre: 6 ders saati

  Konu/Kavramlar: Deprem bilimi (sismoloji), deprem bilimci (sismolog), artçı deprem, öncü deprem, şiddet, büyüklük, fay hattı, fay kırılması, deprem bölgesi

  8.8.1.1. Depremle ilgili temel kavramları bilir.

  Deprem bilimi, deprem bilimci, artçı deprem, öncü deprem, şiddet, büyüklük, fay hattı, fay kırılması ve deprem bölgesi kavramları üzerinde durulur.

  8.8.1.2. Deprem biliminin bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara deprem bilimci adı verildiğini bilir.

  8.8.1.3. Türkiye’nin deprem bölgeleriyle fay hatları arasında ilişki kurar.

  8.8.1.4. Depremlerin sebepleri ve yol açacağı olumsuz sonuçları tartışır.

  Depremlere fayların yanında volkanik faaliyetlerin ve arazi çöküntülerinin de neden olduğu üzerinde durulur.

  8.8.1.5. Deprem tehlikesine karşı alınabilecek önlemleri ve deprem anında yapılması gerekenleri tartışır.