• 8.7.2. Elektrik Yüklü Cisimler

  Önerilen Süre: 10 ders saati

  Konu/Kavramlar: Pozitif yüklü cisim, negatif yüklü cisim, nötr cisim, elektroskop, topraklama

  8.7.2.1. Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır.

  Özellikle nötr cismin, yüksüz cisim anlamına gelmediği; nötr cisimlerde pozitif ve negatif yük miktarlarının eşit olduğu vurgusu yapılır.

  8.7.2.2. Elektroskopun kullanım amacını bilir ve çalışma prensibini gösterir.

  8.7.2.3. Topraklama olayının ne olduğunu keşfeder ve günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarını dikkate alarak can ve mal güvenliği açısından önemini tartışır.