• 8.4.2. Sesin Sürati

  Önerilen Süre: 6 ders saati

  Konu/Kavramlar: Sesin sürati, ses enerjisi

  8.4.2.1. Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.

  a. Sesin boşlukta neden yayılmadığı belirtilir.
  b. Işık ve sesin havadaki sürati; şimşek ve yıldırım olayları ve sonradan duyulan gök gürültüsü örneği üzerinden karşılaştırılır.

  8.4.2.2. Sesin bir enerji türü olduğunu ve ses enerjisinin başka bir enerjiye dönüşebileceğini kavrar.