• F.8.5.1. Basit Makineler

  Önerilen Süre: 10 ders saati
  Konu / Kavramlar: Sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, basit makinelerin kullanım alanları
  F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.

  • a. Basit makinelerden, sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık üzerinde durulur.
  • b. Dişli çarklar, vida ve kasnakların da birer basit makine olduğu görsellerle belirtilir, ayrıntıya girilmez.
  • c. Basit makinelerde işten kazanç olmadığı vurgulanır.
  • ç. Matematiksel bağıntılara girilmez.

  F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar.

  • Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.