• Genel

    Basit Makineler ünitesinde TEOG 1 ve TEOG 2 sınavlarında sorular çıkmaktadır. İki sınavda bu ünitenin tamamını kapsamaktadır.

    Bu ünitede öğrencilerin günlük yaşamda sıkça karşılaştıkları basit makine çeşitleri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.