F.6.7. Elektriğin İletimi: Bütün katılımcılar

Filtreler

F.6.7.1. İletken ve Yalıtkan Maddeler

Sınav Sınav İletken ve Yalıtkan Maddeler Sınavı

F.6.7.2. Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler

Sınav Sınav 6.7.2. Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler Sınavı